Algemene voorwaarden

Registreren

D.m.v. het selectievakje ‘verberg deze informatie voor andere gebruikers’, zorgt u dat niemand anders de door u ingevoerde gegevens kan zien. U bent er zelf verantwoordelijk voor om deze selectievakjes aan te vinken. U kunt dit ten alle tijden doen door op ‘bewerk profiel’ te klikken.

Inschrijven voor toernooien en activiteiten
Betaalverplichting

Schrijft u een judoka in voor een toernooi of activiteit, dan bent u verplicht om de verschuldigde inschrijfkosten z.s.m. maar uiterlijk binnen 3 dagen na inschrijving te voldoen. Sluit de inschrijving voor het door uw gekozen toernooi al spoedig, dan dienen wij de betaling uiterlijk de dag voor de sluiting van het toernooi ontvangen te hebben.
Dit kan door het bedrag over te maken op RABO bankrek.: NL 89RABO014 11 49 264 t.n.v. Makoto Dokokaj o.v.v. de toernooinaam, naam judoka en toernooi datum. Deze informatie vindt u ook terug in de bevestigings email.

Afmelding

Bij afmelding of niet komen opdagen voor een activiteit of toernooi (om welke reden dan ook) kan helaas geen restitutie plaats vinden. Wij schrijven de judoka’s in- en betalen de inschrijfkosten aan de organiserende partij, waarvan zij de prijzen ed. inkopen.

Gewichtswijzigingen

Vindt er een verandering plaats in het gewicht in de tussenliggende periode van de inschrijving en het toernooi, dan kan dit soms nog van te voren doorgegeven worden door ons, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Doe dit dan wel tijdig (3 weken van te voren), anders is wijziging van te voren niet meer mogelijk.

Translate »