Judo Bond Nederland (JBN)

Lidmaatschap JBN

Zodra uw kind lid wordt van onze vereniging, wordt hij/zij ook lid van de Judo Bond Nederland. Daarom willen wij u graag enige uitleg geven omtrent het lidmaatschap van de JBN. Judo Bond Nederland is de overkoepelende organisatie in Nederland voor het judo. Zij dragen er zorg voor dat er judoleraren, coaches en scheidsrechters worden opgeleid. Dat er wedstrijden gejudood kunnen worden enz. enz. Je kunt de JBN voor het judo zien als de KNVB voor het voetbal.

Judo Bond Nederland stelt, dat iedereen die judosport beoefent, ook lid wordt van JBN. Als uw kind lid wordt van onze vereniging, wordt uw kind automatsch ook lid van de JBN. De judoka ontvangt dan een sportpas en een judopaspoort van de JBN. Hierin worden alle banden van de judoka geregistreerd. Mocht de judoka ooit (tijdelijk) stoppen met judo of gaan verhuizen, dan hebben ze altijd een officieel bewijs dat ze de banden hebben behaald die in het paspoort staan. Als uw kind lid is van de JBN kan uw kind meedoen aan wedstrijden. Zonder Judopaspoort zijn de behaalde banden van uw kind officieel niet geldig en mag uw kind niet deelnemen aan judobondwedstrijden. Als lid van de judobond ontvang je ook iedere maand het digitale magazine van de JBN en krijg je een eigen JBN pagina “mijn JBN”.

 

 

Contributie JBN

De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven. Kijk voor een volledig overzicht van de lidmaatschapsvoorwaarden op www.jbn.nl/lidmaatschap. Lidmaatschapsvoorwaarden: Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

Lidmaatschapstarieven 2024 JBN

Jonger dan 7 jaar€ 20,15
8-11 jaar€ 36,80
12-16 jaar€ 47,20
17 jaar en ouder€ 66,50
Inschrijving via jeugdsportfonds€ 25,00
Eenmalige inschrijfkosten nieuwe leden:€ 15,20
Kosten voor acceptgiro contributiebetaling€ 4,90

 

Wijze van betalen: De betaling per acceptgiro is standaard voor de contributie-inning. Hiervoor wordt het bedrag verhoogd met administratiekosten â 4,15.

U kunt er voor kiezen om te betalen via automatische incasso. Zo betaalt u geen € 4,15 administratiekosten ieder jaar. Lees hier hoe u per automatische incasso kunt gaan betalen.

Beeindiging lidmaatschap JBN

Beëindigt u het lidmaatschap bij onze judovereniging, dan zeggen wij het JBN lidmaatschap voor u op bij de JBN. U kunt het lidmaatschap bij de JBN niet zelf opzeggen. U stuurt het opzegformulier van Makoto Dokokaj naar onze penningmeester en de rest doen wij. Houdt u er bij de opzegging rekening mee dat voor het JBN lidmaatschap een opzegtermijn geldt van 6 weken. Zegt u niet tijdig op, dan zit u nog een jaar vast aan het lidmaatschap van de JBN.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Translate »