Na het enorme succes van de oliebollenles begin 2022, gaan we ook in 2023 het jaar aftrappen met deze leuke en gezellige, maar tevens zeer sportieve activiteit.
Dus op woensdag 4 januari zijn jullie allemaal welkom om deel te nemen aan deze les, om onder leiding van meester Milan en meester Vince de vakantie calorieën er eens goed af te trainen en meteen weer op gepaste wijze terug aan te vullen. Kosten voor deze extra les zijn 2.50, graag inschrijven via de activiteit “4-1-2023 Oliebollentraining” op onze site.

 

Translate »